Képviselő-testületi ülés 2018.08.15 PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekülését

 

2018. augusztus 15-én (szerdán) 12.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

Napirendi pontok:

1./ Lukács Ádám útviszonyok javítására, útfenntartás karbantartására benyújtott kérelmének

     megtárgyalása

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

2./ Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. (2163 Vr., Dózsa György út 32. ) Vállalkozási szerződésének 

     határozott idejű meghosszabbítása

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

melléklet letöltése

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

 

Vácrátót, 2018. augusztus 13.                                  

 

                                                                       Tisztelettel:                

 

                                                                                                          Spiegelhalter László sk.

                                                                                                               polgármester