Képviselő-testületi ülés 2018.10.16 PDF Nyomtatás E-mail

M E G H Í V Ó

 

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20.§.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekülését

2018. október 16-án (kedden) 18.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

    Napirend előtti tájékoztatás.

            Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

1./ 2018. évi költségvetési előirányzat (I. negyedév, 04-08. hó) módosítások

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

2./ Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról (háziorvosi-, védőnői-, fogorvosi szolgálat)

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

3./ Közétkeztetési feladatok ellátására benyújtott árajánlatok megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

4./Gémes Pál Levente kérelmének megtárgyalása (Szent István lakópark) 873 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú út megvásárlása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

5./Toldi Péter, iskolaigazgató kérelmének megtárgyalása (gyalogátkelőhely; udvari kamera)

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

6./A temető-nyilvántartás elkészítésének megrendelése

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

mellékletek letöltése 

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását, kérem, jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2018. október 11.               

                                                                                  Tisztelettel:     

 

           

                                                                                                          Spiegelhalter László sk.

                                                                                                               polgármester